Urban Jungle Eindhoven

[nieuw]

De stad wordt door menigeen vanwege zijn hectische dynamiek en veelheid aan indrukken als een jungle ervaren. Dat geldt evenzeer vanuit de optiek van de boom bezien.Ook zij ervaren bedreigingen als verkeer, vervuiling en vernieling bovengronds en kabels en leidingen ondergronds als een jungle waarin zij willen overleven. Want dat is waar zij naar streven: LEVEN en daardoor leven geven aan hun directe omgeving. Niet slechts in een strak gereglementeerd verband als verzorgde straatboom, maar ook als querulante en grillige zaailing op de meest onmogelijke plaatsen. Urban jungle is tevens een metafoor voor de emoties die bomen oproepen bij bewoners en gebruikers van de stad en die groenbeheerders

en bestuurders dagelijks ervaren. De soms felle discussies getuigen ervan dat bomen er kennelijk al eeuwen toe doen. Maar een stad is geen bos en een bos geen stad. De realiteit is dat gestreden moet worden voor het beste van deze werelden.

prijs € 10,00 bestel

38 Geert Setola

[nieuw]

Het Zuiden. Als je in de buurt van Oirsbeek komt beginnen de bochtige weggetjes samen te vloeien met een lichte glooiing die de aanzet vormt voor het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Via een holle weg daal ik af naar het midden van het dorp, waar Geert Setola woont met zijn vrouw Monique. Sinds 1972 werkt hij daar in zijn atelier, als grafisch en illustratief ontwerper, vrij kunstenaar en fotograaf, als dichter en essayist.

prijs € 5,00 bestel

37 Paul Mijksenaar


Het werk aan Schiphol inspireert zijn analytische geest tot verder onderzoek en publicaties. Door de explosieve groei van reizigers is bewegwijzering een specialisme geworden. Opdrachten krijgen allen dezelfde grondige analyse en gedetailleerde uitvoering. Mijksenaar en zijn medewerkers kunnen van klein naar groot denken, van concreet naar abstract, en andersom. Een ingewikkeld probleem terugbrengen tot een vraag, die beantwoorden met werkbare oplossingen en ze tot op het kleinste detail foutloos uitvoeren.

prijs € 5,00 bestel

1 Bert Nienhuis


Nienhuis (Amsterdam, 1944) geniet vooral bekendheid door zijn werk voor het weekblad Vrij Nederland. Hij maakte onder andere portretten bij interviews van Bibeb en Ischa Meijer en daarnaast maakte hij vele fotodocumentaires voor de VN-kleurenbijlage. In het Stadsarchief Amsterdam was in 2014 de tentoonstelling ‘Bert Nienhuis – Over ouder worden en liefde’ met portretten van bekende Nederlanders te zien.

prijs € 6,00 bestel