spread
spread spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

26 Paul Hefting


in de reeks Roots

Paul Hefting is onder ontwerpers bekend als de man die bij de Dienst Esthetische Vormgeving van de PTT (KPN) de zo begeerde postzegelopdrachten vergaf en begeleidde. Anderen kennen hem als een nijver auteur op het gebied van kunst en grafisch ontwerpen. De lijst van zijn publicaties wordt aangevoerd door het grote boek Grafische vormgeving in Nederland, een eeuw, een van de weinige overzichtswerken over dit onderwerp, dat hij samen met Kees Broos schreef. Daarna volgen een aantal monografische publicaties, tal van artikelen over postzegels en andere grafische onderwerpen.

Als auteur en onderzoeker heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de Nederlandse vormgeving. ‘Ik heb een liefde voor taal

en wil dingen graag mooi formuleren, maar het belangrijkste vind ik iets overdragen

en uitleggen.’

 

Alleen te bestellen per 3 stuks of in combinatie met een andere uitgave.

prijs € 5,00 bestel

tekst: Frederike Huygen

vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Lecturis

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-90-74009-88-1