spread
spread spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

30 Bart Boumans


in de reeks Roots

Bart Boumans is een zeer veelzijdig kunstenaar onder de ontwerpers en een zeer veelzijdig ontwerper onder de kunstenaars. Dankzij zijn ongebondenheid, zich nooit vastleggend op één terrein, heeft hij zich een weelde aan creatieve uitingen kunnen veroorloven. Van roem heeft hij zich afzijdig gehouden, maar de grootste musea ter wereld hebben werk van hem.

prijs € 5,00 bestel

tekst:Frans van Lier

vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Lecturis

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-90-74009-96-6