spread
spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

46 Eugene Bay


In de reeks Roots

Zijn vader werkte voor de diplomatieke dienst van Groot-Brittannië in steeds andere hoofdsteden van de wereld. Tot zijn elfde jaar woonde Eugene Bay achtereenvolgens in Turkije, Italië, India en Singapore. De basis van zijn vak leerde hij op de bekende London College of Printing. Bij Michael Peters and Partners leerde hij met klanten omgaan en alle ins en outs van het merken bouwen. Na bij diverse bureaus in Engeland en Nederland gewerkt te hebben, is hij in 1983 een van de oprichters van wat later VBAT zou gaan heten. Hij wordt door velen beschreven als een merkenbouwer pur sang. Zijn belangeloze inzet voor de vormgeving, de fotografie en communicatie in Nederland leidde er in 2013 toe dat hij werd geridderd op voordracht van een groot aantal personen en organisaties.

prijs € 5,00 bestel

tekst: Rob Huisman

vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Wilco Art Books

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-94-92172-19-8