spread
spread spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

53 Lies Ros


In de reeks Roots

Ik had geen moeilijke jeugd, mijn ouders stimuleerden creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ze hadden een zogeheten ‘Goed Wonen’ winkel in Hengelo. Ontwerper worden was in die omgeving natuurlijk wel een logische keuze, al heb ik wel een omweg gemaakt via de vakopleiding voor edelsmeden in Schoonhoven. Dat was zó’n benepen, conservatieve omgeving dat ik het daar niet lang uithield. Op zoek naar een alternatief kwam ik terecht op de avondopleiding edelsmeden van de Rietveld Academie. Maar toen ik in het Stedelijk Museum drukwerk van Anthon Beeke en Swip Stolk zag, wist ik dat ik dat ook wilde: dingen maken voor gewone mensen in plaats van sieraden voor rijke mensen. Met mijn werk een bijdrage leveren aan een betere wereld.

prijs € 5,00 bestel

tekst: Carel fhm Kuitenbrouwer

vormgeving: Lies Ros / vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Wilco Art Books

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-94-92172-27-3