spread
spread spread spread spread spread

x
coverImage bladeren

54 Marie Christine van der Sman


In de reeks Roots

Afkomstig uit een artistiek milieu kiest Marie Christine van der Sman na haar studie geschiedenis en museologie voor een carrière in de museumwereld. Ze was onder andere directeur van het Haags Historisch Museum, Museum Meermanno, het NAGO en het Museon. Er lopen twee rode draden door haar werkzame leven: erfgoed en grafische vormgeving. In Museum Meermanno en het NAGO heeft ze veel archieven van grafisch ontwerpers voor de ondergang behoed en digitaal ontsloten. Haar erfenis is voor een groot deel onzichtbaar omdat tentoonstellingen tijdelijk zijn en collecties (veilig) in depots liggen opgeborgen. Maar het bewaren van vormgevingsarchieven van belangrijke Nederlandse ontwerpers gebeurt wel voor de eeuwigheid, zodat latere generaties ervan kunnen leren en genieten.

prijs € 5,00 bestel

tekst: Rob Huisman

vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

omslagfoto: Aatjan Renders

papier: Arctic Volume White

drukwerk: Wilco Art Books

formaat: 168 x 240 mm

aantal pagina: 16

bindwijze: geniet

ISBN: 978-94-92172-25-9